در حال نمایش 3 نتیجه

بلیچینگ ها دو نوع میباشند،حاوی هیدروژن پروکساید(آب اکسیژنه) ویا کاربامایدپروکساید(اوره پروکساید) و یک نوع دیگر نیز میباشد که ترکیبی از دو نوع بالا است.

انواع بلیچینگ:

بلیچینگ هیدروژن پروکساید قدرت بسیار بالایی دارد و باعث سفیدی سریع تر میشود اما مضر برای مینای دندان است.

که در کنار ضرر باعث ایجاد حساسیت بر روی دندان میشود و بیمار احساس بدی را تجربه میکند.

بلیچینگ کاباماید پروکساید قدرت مناسب دارد که سفید کردن دندان بطور کامل انجام میشود و حساسیتی برای بیمار ایجاد نمیکند.

مدت زمان مورد نیاز برای سفید کننده دندان شاید مقدار کمی افزایش یابد اما آسیبی به مینای دندان وارد نکرده و میتوان عدم ایجاد حساسیت برای بیمار را مشاهده و تجربه کرد

که در کنار درمان نیز بیمار احساس خوشایندی را میگیرد.

موارد مصرف:

در بلیچینگ های خانگی باید از کارباماید پروکساید استفاده شود تا بیمار در زمان استفاده در منزل احساس ناخوشایند درد و نامطلوب را تجربه نکند.

چه در سفید کننده مطب و چه در قلم سفید کننده دندان خانگی میزان قدرت سفید کردن ژل های بلیچینگ به میزان وجود و قدرت ماده سفید کننده (هیدروژن پروکساید و یا کارباماید پروکساید)میباشد.

که از 7% تا 44% تولید و عرضه میشود.

هرچه میزان ماده در ژل بیشتر شود میزان سفید شدن دندان بیشتر و زمان مورد نظر نیز کاهش می یابد.

بلیچینگ مطب(سفید کننده مطب):

در بلیچینگ های مطب نیز به طور معمول از ژل حاوی هیدروژن پروکساید استفاده میشود که باعث ایجاد حساسیت برای بیمار میشود.

اما شرکت S.M.T در ژل های بلیچینگ مطب خود نیز از کارباماید پروکساید استفاده کرده است که این امر نیز باعث عدم ایجاد حساسیت برای بیمار و نیز عدم آسیب به مینای دندان میشود.

ژل های سفید کننده دندان بالای 25% غلظت در صورت برخورد با لثه نیز باعث آسیب میشود که جهت ممانعت از این امر باید از ژل محافظ لثه استفاده شود.

قبل از تزریق ژل بر روی دندان ها جهت جلوگیری از برخورد ژل به لثه ها ابتدا ژل محافظ لثه را به صورت نواری باریک در سر تا سر مابین دندان و لثه سدی را ایجاد کرده

و توسط نور لایت کیور آن را عمل پلیمراسیون انجام میدهیم.

این امر باعث پلیمر شدن ژل محافظ لثه میشود.

سپس ژل سفید کننده دندان را بر روی سطح دندان تزریق کرده و بر اساس طریقه مصرف ژل عمل میشود.

پس از پایان مراحل نیز ژل محافظ لثه را به آسانی از روی دندان برداشته و خارج میشود.

موارد منع مصرف در سفیدی دندان شامل مواردی چون:

  • سیگار و دخانیات
  • مشروبات الکلی
  • چای و قهوه
  • مواد مصرفی دارای رنگدانه قوی مانند گوجه فرنگی

و مواردی مشابه میباشد،در صورت مصرف هر یک از موارد مذکور مسواک و آبکشی دهان و دندان صورت گیرد.