در حال نمایش یک نتیجه

اسید اچ

اسید اچ چه کاربردی دارد؟

در موارد کامپوزیت دندانی،ترمیمی و رزین های کامپوزیتی مهمترین عامل مخرب در دندان ریزنشت ها میباشد.

ریزنشت ها فضایی برای ورود میکروارگانیسم ها و مواد غذایی به زیر ترمیم ایجاد شده

که در نتیجه موجب پوسیدگی ثانویه و التهاب پالپ میگردد و باعث حساسیت پس از ترمیم و آسیب های پالپی را شامل میشود.

مکانیسم اتصال مواد رزینی به مینای دندان بسیار ساده است که توسط اچینگ انجام میشود.

سطح مینای دندان به دلیل برخورداری از مواد معدنی بسیار زیاد و بالا و ساختار یکنواخت باند میکرومکانیکال مناسبی با مواد ایجاد میکند.

اچینگ به معنی ایجاد خشونت در مینای دندان توسط استفاده از یک اسید میباشد

که استفاده از اسید فسفریک جهت اچینگ مینای دندان اولین بار توسط buonocore در سال 1955 میلادی مطرح گردید.

با انجام عمل اچینگ توسط اسید فسفریک،کریستال های هیدروکسی آپاتیت موجود در سطح اینترفیس حل شدهء اجزای سیال به داخل بی نظمی های سطحی تازه ایجاد شده نفوذ میکند که علاوه بر فرآیند سایش باعث ایجاد خشونت های سطحی بزرگی میشود.

لایه اسیمری از کریستال های هیدروکسی آپاتیت و کلاژن تغییر شکل داده ایجاد میکند و ضخامتی بین ا الی 3 میکرون دارد که اسمیرلایر نام دارد.

اسید فسفریک موجود در اسید اچ سطح دندان را زبر و حفره های میکرونی ایجاد مینماید که باعث سطحی مناسب جهت چسبندگی بالا مواد رزینی پین و پست،براکت های ارتودنسی و … میشود

که علاوه بر جلوگیری از پوسیدگی های ثانویه و حساسیت عامل ایجاد سطحی مناسب جهت چسبندگی بالا را ایجاد میکند.

ماده اصلی اسید اچ،اسید فسفریک به میزان 37%میباشد و جهت غلیظ شدن و کنترل در تزریق راحت پزشک نیز از کربوکسی میتل سلولز استفاده میشود

که میتوان از سلیکا نیز به عنوان جایگزین استفاده شود.

جهت جلوگیری از پوسیدگی های ثانویه نیز در اسید اچ موادی چون فلورایدسدیم استفاده میشود

و جهت رنگ آن از رنگ های آبی پزشکی همراه با روغن نعنا و اسانس نعنا استفاده میشود.

  • بهترین زمان اچینگ 15 ال 20 ثانیه میباشد.
  • افزایش قدرت و استحکام اتصال
  • دارای وسکوزسته ایده آل جهت کنترل بهتر فرایند کار