شرکت پژوهشهای صنعتی پیروز برای حریم شخصی کاربران خود ارزش و احترام بسیاری قائل میباشد و با محوریت ارائه بهترین خدمات فعالیت میکند.

شرکت پژوهشهای صنعتی پیروز اطلاعات کاربران خود را محرمانه می داند و به هیچ عنوان اطلاعات کاربران خود را در اختیار فردی قرار نخواهد داد مگر با حکم قانونی جهت ارائه به مراجع ذی صلاح.

اطلاعاتی نظیره آدرس، تلفن و ایمیل جهت مکاتبات و ارسال سفارشات مورد نیاز میباشد.

جهت خرید محصولات تخصصی دندانپزشکی شماره نظام پزشکی الزامی است تا از سوء استفاده احتمالی افراد غیر دندانپزشک جلوگیری شود.

ورود کاربران به سایت و استفاده از حساب کاربری و ثبت سفارش و دریافت خدمات ارائه شده به معنای آگاهی کامل و پذیرفتن شرایط و قوانین میباشد.